Pavel Opočenský

Sochař a tvůrce šperků Pavel Opočenský se orientuje především na tvrdé kameny, jako je syenit, žula a čedič. Ve své práci využívá moderní technologie zpracování, například broušení diamantovými kotouči. Inspirován šperkařskými postupy, kamenné bloky následně dotváří či narušuje minimalistickým a seriálním způsobem. Kromě velkých kamenných realizací však také proslul jako tvůrce šperků a autor kreseb, čímž naplňuje představu, že v každém muži je vedle vášnivě velké a hřmotné polohy také minucióznost a křehkost. Společným znakem jeho tvorby je zájem o transparentnost, optické iluze a tajemství vnitřního prostoru.